SMCBS 2017
Poland, 3 - 7 November 2017
Institute of Physical Chemistry Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Contact

The SMCBS 2017 Workshop

Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences

Prof.  Włodzimierz Kutner

Kasprzaka 44/52

01-224 Warsaw, Poland

Email: 

smcbs2017|ichf.edu.pl| |smcbs2017|ichf.edu.pl

Phone:

+(48 22) 343 3217

+(48 22) 343 3188

+(48 22) 343 3280

+(48 22) 343 2094

Fax: +(48 22) 343 3333